Banens Styring

De første test blive med en simple analog DC styring af et lille 1 meter test spor (kan evt. også anvendes til programmeringsspor når jeg går digital)

Det første lokomotiv er bestilt og det er en MY i DC udgave fra KATO.

Jeg vil her beskrive opbygningen af DCC digitalstyring af testbane og de kommende moduler. Planen lige nu går i retning at Ecos centralenhed og trådløs styring med TouchCap til min IPhone eller IPod touch (eller den kommende IPad).

Analog Drift
Den simpleste måde at styre et tog på en modelbane er ved at variere den spænding man sender gennem skinnerne til toget. Jo højere spænding, jo hurtigere køre toget. Bytter man om på polariteten ( + og - ) vil toget køre baglæns, mere simpelt bliver det ikke.

Konsekvensen af at styre spændingen er også at lys i lokomotiver og vogne er slukket når dette holder stille.

Men problemerne opstår så når man vil køre med mere end et lokomotiv ad gangen. Sætter man blot to lokomotiver på banen vil man styre begge to på samme tid og med samme hastighed - ups.

Det findes der så en række løsninger på, typisk vil man dele banen op i mange små afsnit, så man kan sende strøm til et enkelt skinne afsnit. Derved kan man køre med flere lokomotiver, blot man sørger for at kun et enkelt lokomotiv er i samme afsnit af gangen. Opbygningen af dette anlæg er ikke simpelt og kræver mange ledninger, samt en kontrolenhed til udvælgelse af skinne afsnit. Yderligere skal man anvende en styreenhed pr. lokomotiv man ønsker at styre samtidig.

Derfor vil jeg kun anbefale analog drift til helt små anlæg med kun et enkelt lokomotiv kørende af gangen.

Digital drift
I digital drift sendes den fulde spænding ud via skinnerne hele tiden. Man behøver altså ikke at opdele banen, og lokomotiver samt vogne har strøm til lys og lyd, uanset om toget køre eller holder stille.

Med en enkelt styreenhed kan man sende et digitalt signal ud sammen med kørestrømmen, og en dekoder i hvert lokomotiv undersøger signalet og reagere kun hvis signalet er sendt til dens adresse. Styreenheden er altså i stand til at sende kommandoer ud til hvert enkelt lokomotiv, og derigennem individuelt at styre fart, lys og lyd. Man behøver altså kun en enkelt styreenhed selv om man har mange lokomotiver på banen.

Styreenheden kan også kontrollere sporskifter og signaler der har en indbygget dekoder, og systemet er også i stand til at modtage retur beskeder fra enhederne - f.eks. kan et sporafsnit melde tilbage at der er et lokomotiv netop der. Det kræver dog at man igen opdeler banen i afsnit, men alle afsnit kan jo stadig fødes med den samme strøm.

Digitale styreenheder kan typisk også forbindes til en computer, som kan "overtage" driften af en del af dine lokomotiver. Dette kan gøre legen noget sjovere, da du nu skal navigere dit tog rundt på et trafikeret skinne-net.

Comments