Banens Materiel‎ > ‎

HFHJ MX 16

Modellen (Skala 1:160)
Modellen er bygget i 2010 på Kato fabrikken i Japan med katalog nummer 2882, og leveret som DSB Litra MY 1136.

Lokomotivet startede i DSB's rød/sorte design, men bliver ombygget til Litra MX og opmalet til HFHJ's farver og givet nummeret HFHJ MX 16.

I forbindelse med ombygningen fra MY til MX kan jeg jo ignorere de indre forskelle og koncentrere mig om de ydre. Et problem ved ombygningen er at MY er 18,9 meter, mens MX er 18,3 meter - som i skala N er 3,75 mm. Dog vil de fleste uden en lineal ikke være i stand til at se dette. Det samme gør sig gældende for akselafstanden, mens afstanden mellem boggierne er den samme på de to lokomotiver.

Modellen skal anvendes som ekstra tog med Bn vogne, samt som trækkraft til ståltoget, der transporterende stål fra stålvalseværket i Frederiksværk.

Modellen bliver også ombygget til digital drift.

Lokomotivet (1:1)
Lokomotivet er bygget i 1962 på Nohab fabrikken i Sverige med byggenummer 2485, og leveret til DSB samme år. Hos DSB blev det literet som MX 1045.

Lokomotivet startede ud i den DSB's vinrøde bemaling og kørte i vest for storrebælt helt indtil 1989. Det sidste år hos DSB kørte lokomotivet øst for storrebælt.

Lokomotivet er bygget på licens fra GM-EMD. Forbilledet er den amerikanske EMD F7 som blev bygget i stort antal til forskellige jernbaneselskaber i Amerika.

I 1975 blev MX 1045 ommalet i DSB's nye rød/sorte design.

MX lokomotivet svarede i sit ydre stort set til MY-lokomotiverne. De havde en ydelse på 1.425 hk, vejede 89 tons og med en 3-akslet boggie kom akseltrykket ned på de 16 tons, der var den øvre grænse på nogle af DSB's sidebaner. Lokomotivet har en max hastighed på 133 km/t.

Netop den lavere vægt gjorde lokomotiverne interessante for de små lokalbaner, der kunne anvende disse som generel trækkraft.

I 1990 blev MX 1045 udrangeret fra DSB og slogt til HFHJ (Frederiksværkbanen). Det blev opmalet i HFHJ's farver og givet nummeret HFHJ MX 16, selv om det er det sidst ankomne lokomotiv efter MX17-MX19.

Hos Frederiksværkbanen anvendes toget som ekstra passager tog med Bn vogne, samt som trækkraft til ståltoget, der transporterende stål fra stålvalseværket i Frederiksværk.Frederiksværkbanen blev senere til Hovedstandens Lokalbaner A/S og lokomotivet har fået Lokalbanens logo på. MX 16 anvendes i dag til snerydning og bliver luftet en gang om uge for at holde det i gang.Undersider (1): Ombygning af MY til MX
Comments