Station Hillerød

Den centrale station på banen bliver en mini kopi af Hillerød station. Klik på billedet for at se den ægte vare i fuld størrelse.

For at komme i gang med planlægningen af stationen gogglede jeg efter billeder af stationen, men det gav ikke rigtig noget at arbejde med.

Google earth og Krak har jo satellitbilleder, så jeg zoom'ede ind på Hillerød station på www.krak.dk. I samarbejde med Cowi har Krak skråbilleder taget som luftfoto, og de giver et fantastisk overblik over stationen (se billedet til højre).

Jeg forsøgte at sætte skråbilleder sammen for at få et overblik over sporføringen på stationen, men det var billederne ikke særlig egnet til. Jeg anvendte så i stedet satellitbillederne, da de er taget fra så stor afstand at de let kan lægges i forlængelse af hinanden.

Efter lidt Photoshop gymnastik havde jeg et stort satellitbiled af hele stationsområdet, samt hovedspor og bispor til stationen. Så tegnede jeg en linje i alle spor, og derefter slukkede jeg for billedlaget - og nu havde jeg en plan over alle spor på stationen.

Øv hvor skal der skæres meget for at få det til at være på banen. Selv hvis man opbygger banen som moduler vil en komplet kopi af Hillerød station være et (eller flere) kæmpe modul. Det var lige sådan en udfordring jeg ville synes var rigtig sjov, men jeg har desvære ikke en stor kælder til at opstille et sådan sæt af moduler, for man ville jo også skulle bruge nogle landskabs og vende moduler for at køre på banen.

Opbygningen af stationen med spor der alle ender i forbindelse med perroner og spor der går uden om kan jo skaleres så man vil kunne genkende Hillerød station selv om der fjernes mange af de spor der er i den virkelige verden.

En anden detalje er at Hillerød station rent faktiskt har en drejeskive, men den ser ikke ud til at blive brugt mere.

De mange blinde spor i den sydlige ende anvendes til ventende s-tog, da Hillerød jo er endestation for disse. De mange blinde spor i nord anvendes af Lokalbanen og indeholder også haller til klargøring og værksted.

Stationsbygning og busholdeplads ligger på samme side af stationen (vest), så det vil være oplagt at man laver pladen eller modulet så det skal ses fra øst. På øst siden ligger p-plads for private biler, så det kan sagtens laves på modellen uden af hindre udsyn til stationen.

Mod syd går banen direkte ind i skoven, og de tre spor deler sig med de to østlige spor som s-tog, og det vestlige spor er lokalbanen.

Mod nord er der to spor som senere bliver til et spor, der også er lokalbane.

Jo mere jeg kigger på satellitbilleder af stationen, jo mere kan jeg godt se at det ville være smart at lave en togbane som moduler. Næsten uanset hvordan man designer en pladebane, vil det meste af sporet være drejeskinner, og når man så sidder og kigger på virkeligheden er det meste af sporet lige. Så er det da klart at det er svært at få det til at lige noget rigtigt.

Jeg må i gang med at designe nogle baner og nogle moduler, for at se hvad der bedst.