Banens Historie‎ > ‎

Modul Kagerup Vej

Dette modul blev droppet da det var for langt for virkeligheden.

Stræknings modul opbygget omkring Kagerup, ikke byen - men stedet hvor lokalbanen mellem Hillerød og Gilleleje krydser Isterødvejen. Området er interessant, da der er både en vej- og jernbanebro, samt en tilkørsel til Isterødvejen. Kagerup station er også spændende og kan måske blive til et andet modul, specielt fordi banen forgrener sig lige efter denne station, og fordi det er en station midt i skoven (Gribskov).

Dette modul er et stræknings modul med et helt lige stykke skinne.

Modul Data:

Endestykke A
Endestykke B
Modul længde
Spor længde
Mindste radius
 F1 F1
1200mm
1200mm
0
Alle moduler lægges med PECO N finescale code 55 skinner

Modulstatus:

Modulet er designet (April 2009), kassen bygget (  -  ), sporet lagt (  -  ), Landskab og bygninger (  -  ).

Modulskitse

Grundideen til modulet er taget direkte fra forbilledet, som det også ses af nedenstående satellitbiled af området.

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.

I modulets nordlige ende (højre side af skitsen) har jeg placere to heste folde, der i den virkelige verden ligger lidt længere væk ad Isterødvejen. På modsatte side af banen har jeg importeret en tennisbane, der i den virkelige verden ligger i Hillerød syd.

Vejen i forbindelse med tilkørsel og afkørsel har ikke de rigtige vinkler på modellen, cirklen i tilkørslen er for lille, og afkørslen har S-form hvor det i virkeligheden er meget mere jævn. Dette er mere et udtryk for mine manglende evner i brugen af Visio, så modulet skulle gerne ligne virkeligheden mere.

Modulbilleder


Forbilledet

Her er den virkelige verden udsat for et pres, så den er ændret til at passe med modulets form. Når man sammenligner billederne virker det som om at det pressede billed er et skråbilled taget fra øst.

Området har dog bevaret de træk som var årsagen til at jeg valgte dette sted som udgangspunkt for modulet, og personer der færdes på Isterødvejen vil nok kunne gætte forbiledet ud fra modellen.Her er Kagerup som det ser ud fra luften (fra øst mod vest).

Som man kan se, er området jeg prøver at lave som model nærmest kvadratisk. Da modulet er 120*40 er jeg nød til at skære eller presse virkeligheden lidt.

Jeg fjerner også de huse der ligger mellem banen og vejen så jeg kan samle broerne lidt mere. I stedet laver jeg en rasteplads i svinget (nok lidt tættere på banen end tegnet for at det ligger der hvor huset er i virkeligheden).

I midten af billedet ses banen, med bro over Isterødvej og en overskæring i forbindelse med afkørslen.

I nederste vestre hjørne er der langs banen en industri lige uden for billedet, denne trækker jeg så lidt tættere på Isterødvejen for at kompensere for det hus jeg har fjernet.

I nederst højre hjørne er der marker adskilt af buske og træer, dette beholder jeg i modellen.

I den øverste del er der et grønt område og et skovområde, dette beholder jeg også, men det kan være at jeg sætter et hegn om det grønne område så det kan bruges som heste fold. Tager man en tur ad Isterødvejen er der rigtig mange heste folde, så det vil passe godt til modulet.

Comments