Banens Historie

Planlæningen af denne bane har været lang, ja endog meget lang. Ingen af de nedenstående baner bliver til noget, men de har alle været med til at opbygge den viden der har skabt den valgte bane.

Jeg er nu sikker på at min bane skal opbygges af et antal moduler; private og efter FREMO standarden. Processen med valg af layout har været lang, men jeg er bestemt glad for at jeg tog mig tid til det, og ikke gik i gang med at opbygge en bane som jeg så kort tid efter kunne kassere igen. Ideen med moduler synes jeg er helt rigtig, så må vi jo se om jeg en dag finder en klub som jeg vil deltage i, samt få luftet mine moduler i sammenhæng med andre - nu har jeg da muligheden hvis lysten skulle opstå.

Pladebane
En mulighed er at lave en plade, som skal hænge på vægen i kontoret. Pladen kan få en størrelse på ca 2,5 * 1,5 meter, da det skal være muligt at slå den op af vægen så kontoret kan anvendes som kontor. Pladebanen har den fordel at den vil kunne findes frem (slås ned) og pakkes væk på et øjeblik - så man kan arbejde eller køre på banen når man har tid og lyst. Bagdelen ved pladen er at en stor del af sporet vil være drejeskinner og banen får et præg af at toget køre rundt og rundt.

Modulbane
Modulbanen består af et antal standard moduler, som man så sætter sammen når der skal køres. Denne type gør det muligt at lave banen så den består mest af lige strækninger som det er i virkeligheden. En anden fordel ved moduler er at man kan lave en helt færdig bane (få færdige moduler) og så udvide med nye moduler senere. Bagdelen ved modulbanen er at det tager en del tid at sætte banen op for at køre på den, da modulerne jo skal sættes sammen og justeres så togene kan passere modulsamlingerne.

Testbane
Som supplement til en modul bane kunne man lave en minimal bane på en plade, som tjener til formål at kunne teste og fotografere materiel, samt at sønnen hurtigt kunne få noget at køre på. Da hovedkravet til banen er at den fylder lidt, bliver det hurtigt en bane i flere niveauer hvis man vil have et par stationer og noget industri på banen. Som med en pladebane bliver næsten alle strækninger buede kurver.

Modul-Pladebane
I erkendelse af at jeg ikke kunne vælge mellem modul og pladebane, har jeg fundet et koncept hvor halvdelen af banen er på moduler, og den anden er bygget på plade tilpasset rummet. For at dette kan lade sig gøre er mit kontor nu officielt skiftet til togrum.

Jeg lader de gamle forslag ligge til inspiration, start nedefra hvis du vil se udviklingen.

Modul-Pladebane 3
Den anden station er nu en skala korrekt version af Mårum station. Service området er fjernet og der er i stedet lavet en fiddleyard under banen, samt en 2,9% nedkørsel til denne.

Modul-Pladebane 2
Lokalbanens service område er flyttet så stations-modulet fik mere plads.

Modul-Pladebane 1
Første version af en blanding af faste plademoduler og Fremo moduler.

Testbanens konstruktion
Testbanen er en pladebane i 3 niveauer, samt stigninger mellem disse. For at holde vægten nede er der valgt en gitterkonstruktion, der giver stivhed og styrke gennem gitter konstruktionen - med minimalt brug af plade, og plader af minimal tykkelse.

Testbane 4
Denne bane er en opdateret version af testbane 3. Hele de nedderste niveau er ændret så tog nu kan vende i en sløjfe, og der er tilføjet en undergrunds station lige under den store station.

Testbane 3
Tilføjet en station i laveste niveau, samt skjult de øvrige spor, industriområdet ændret i forhold til testbane 2.

Testbane 2
Udvidet hovedstation og industrområde i forhold til testbane 1.

Testbane 1
Første forsøg på at lave en bane til test og foto at materiel.

Indkørsel Kagerup Station
Dette var indkørslen til Kagerup Station da stationen var bygget som 3 moduler.

Modulbane 4
Dette er endnu et forsøg på at lave et antal moduler der tilsammen giver en bane med både stationer og strækninger. Banen er lavet med udgangspunkt i en enkeltsporet privatbane.

Modul Kagerup Vej
Strækningsmodul opbygget omkring Kagerup, der er stedet hvor lokalbanen mellem Hillerød og Gilleleje krydser isterødvejen. Området er interessant da der er både en vej- og jernbanebro, samt en tilkørsel til isterødvejen.

Modul Hillerød station
Hillerød station var i lang tid udgangspunktet for mit design af en bane, men i takt med at jeg fik mere finescale tendens, er denne station bare for stor hvis den skal laves rimelig skala korrekt.

Modul Lyngby Station
Dette var en ide til en S-togs station på moduler, men det blev ikke til så meget mere ind informationsindsamling, da jeg har droppet s-tog indtil videre.

Modulbane 3
I mit forsøg på at få plads til en bane i størrelse HO, har jeg leget med ideen at flytte banen ud af huset, og anvende den nedlagte garage. Selv med det mere plads kan jeg ikke få plads til en HO bane - men der kunne jo blive en god N bane ud af det. Her er der plads til at lave en bane bestående af standard moduler, og have dem stående så man kan køre på banen. Så får man også en bane der kan vokse med tiden...

Pladebane 6
I forbindelse med at godkendelse af banens layout har jeg forsøgt mig med at lave ruter og køreplaner. Dette gav anledning til ændringer i layoutet da et spor ikke ville blive brugt, samt at en mindre ændring vil lette arbejdet med at lave gode ruter til lokalbanen. Jeg har derfor tilføjet en vende sløjfe i undergrundslaget, og må så senere finde en løsning på hvordan jeg fjerne strandet materiel i denne del.

Pladebane 5
Da pladen er blevet 5cm kortere har jeg været nød til at lave lidt småændringer til pladebane 4, samtidig har jeg udnyttet chancen til at få de to saksekryds fjernet fra s-banen, da det eksisterende design betød at s-tog skulle køre i det forkerte spor på strækningen mellem Jærgersborg og Køge stationer. Jeg har igen forsøgt mig med et 3D billed og synes ret godt om dette design - endnu :-)

Modulbane 2
Dette er en modul bane bygget op omkring Hillerød station. Der er kun stationsområdet der er lavet som moduler, altså mangler landskabsmoduler, stationer osv. for at få en bane der kan køres på.

Pladebane 4
Dette er en forsættelse af pladebane 3, hvor der er lavet mindre rettelser. Der er tilføjet et par sidespor til gods eller posttog. Trindbrædtet er udvidet til en station med ekstra godsspor, og jeg har omdøbt et par af stationerne, så de minder om stationer i den virkelige verden (stationer med både s-tog og lokalbane). Jeg har lavet veje og forsøgt at indsætte bygninger i form af stationer m.m.

Pladebane 3

Efter at jeg er begyndt at kigge på tog, står det mere klart for mig at jeg kommer til at lave en bane med s-tog 4. generation, samt et antal Lint tog som de anvender på Lokalbanen. Denne bane er igen opbygget med Hillerød station som hovedstation, men nu er der lavet to parallelle s-togs spor med yderligere 3 stationer, men ingen ring så de skal køre som s-tog gør i den virkelige verden. Disse to spor skal så elektricifiseres med køreledninger. Lokalbanen er igen opbygget så der kan køres ud af Hillerød i begge retninger som i virkeligheden, lokalbanen har spor ved to af s-togsstationerne, to lokal stationer samt et trinbrædt. Lokalbanen er opbygget med flere forgreninger så der er flere ruter mellem stationerne. Som noget nyt er denne bane lavet i WinRail 9, med Peco Code 55 N finescale spor.

Modulbane 1
Dette er en tegning af Hillerød station lavet som modul. Den samlede længde for modulerne der tilsammen udgør stationen er 10 meter, hvilket er langt over den grænse der er praktisk muligt at anvende privat. Hvis man var med i en modul klub og tog til offentlige køredage, ville dette være et fantastisk projekt at realiserer.

Pladebane 2
Denne version har ikke gennemført hovedsporene så den er opbygget som originalen. Banen er opbygget i ringe, hvor der er lavet mange forbindelser mellem ringene, så man kan lave mange ruter mellem de tre stationer. Den simple opbygning med ringe gør at der ikke er kortslutningsmulighed og derfor skal man ikke anvende speciel elektronik for at lave vendesløjfer osv. En detalje er at en af ringene løber under Hillerød station langs fronten af pladen, så man kan lave et gennemskåret rør og lade det være en tunnelbane som man kan se ind i fra pladens side.

Pladebane 1 
Hillerød station ligger ved kanten, og hovedsporet er ført igennem stationen (det er ikke som originalen). Hovedsporet er dobbelt og er begge lavet som vende sløjfe så tog der forlader Hillerød station i en retning kommer tilbage fra samme retning blot i det andet spor. For at få plads til de to vendesløjfer er de lavet et hævet og sænket niveau i forhold til hoved stationen. Lokalbanen er lavet som en enkeltsporet bane med en enkelt station undervejs hvor to tog kan passere hinanden.

Comments